RMK korraldab õpilastele Metsasemu loodusmängu 08.11

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustas koos partnerite AS Hawaii Expressi, OÜ Matkaspordi ja AS Regioga loodusmängu "Metsasemu".  Mäng on suunatud kooliõpilastele ja kestab
5. detsembrini.

Metsasemu mäng on osa RMK õpilastele suunatud metsateadlikkuse edendamise kavast. Kava põhiosa moodustavad loodushariduslikud programmid RMK looduskeskustes. Õpilaste loodusharidust edendab RMK seitsmendat aastat. Eelmisel aastal osales RMK loodusteadlikkust edendavatel üritustel 55 000 inimest.

"Metsasemu mängu idee on tuua õpilased klassiruumist välja loodusesse ja näidata, et metsas leiab ka praegu midagi huvitavat," ütles RMK puhkemajanduse osakonna juhataja Marge Rammo. "Mets on ju ilus igal aastaajal ning praegu ongi näiteks erinevate metsaelanike toimetamised kõige paremini märgatavad."

Mängu käigus liiguvad üldhariduskoolide klassid koos õpetajatega iseseisvalt RMK loodus- ja õpperadadel ning püüavad jäädvustada raja eripära. Kõige noorematelt (1.-6. klassi õpilased) oodatakse millegi rajale iseloomuliku või erilise jäädvustamist (digi)fotodel (fotoreportaaž 1-5 fotost), vanematelt lisaks 1-2 lehekülje pikkust reportaazhi.

Kõik osavõtjad saavad mälestuseks RMK meened. Lisaks loositakse osa võtnud klasside vahel välja RMK looduskeskuste programmid koos transpordihüvitusega. Peale RMK panevad auhinnad välja ka partnerid AS Hawaii Express, OÜ Matkasport ja AS Regio.

Tulevikus kaalub RMK sarnase, aga siis juba laiale avalikkusele suunatud mängu korraldamist.

Täpsemat infot mängu kohta leiab kodulehelt http://metsasemu.rmk.ee/.

RMK majandada on ligi 40% Eesti metsadest. RMK ülesannete hulka kuuluvad muuhulgas metsapuhkuse korraldamine ning loodusharidusliku teabe jagamine.


Lisainfo:

Jaak Jansen
RMK puhkemajanduse arendusjuht
Tel 628 1567, 513 7043
E-post  jaak.jansen@rmk.ee