Tänavu istutati riigimetsa üle 11 miljoni puu 15.06

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) istutas aprillist juuni alguseni kestnud metsaistutushooaja jooksul riigimetsa üle 11 miljoni puutaime. Osa kevadisest metsaistutusest toimus maikuus vabatahtlike kaasabil, traditsiooniks kujunenud metsaistutustalgute käigus.

Metsaistutuse maht on viimastel aastatel olnud stabiilne ning sõltub eelkõige raiemahtudest. Kuigi sel kevadel kippus taimi kimbutama haigus ning turul tekkis ka taimede defitsiit, suudeti metsauuendus vajalikus mahus ja kvaliteeditasemel siiski läbi viia.

Kokku istutati tänavu 4038 hektarile valdavalt kuuse-, männi- ja kaseistikuid. Lisaks külvati 779 hektarile peamiselt männiseemet. “Puuliikide valikul oleme lähtunud sellest, mis konkreetsesse kasvukohta kõige paremini sobib,” ütles RMK metsamajanduse turundusjuht Ulvar Kaubi.

Sarnaselt möödunud aastale viidi osa metsaistutusest ka tänavu läbi vabatahtlike kaasabil toimunud talgute käigus. Kasvama pandi üle 0,3 miljoni väikese puu kokku 156 hektarile. Istutustalgutel osales üle 3300 vabatahtliku.

“Nagu varem, otsustati talgud ka sel aastal korraldada paljude huviliste initsiatiivil ja soovil. Ehkki tänavu ei korraldatud suurt reklaamikampaaniat, näitab osavõtt inimeste jätkuvat huvi metsa ja metsatööde vastu,” arvas Kaubi.

Talgud kulmineerusid noore tammiku rajamisega jaanuaritormis enim kannatada saanud RMK Õisu metskonnas, sümboliseerimaks uue tugeva metsapõlve sündi. Tammiku rajamisele aitas kaasa e-arveldussüsteemi haldamisega tegelev AS Itella, kes korraldas ka e-arvete kampaania. Toetussumma tuli kampaaniaga liitunud ettevõtetelt, kellelt paberarvete asemel e-arved telliti.

Metsa uuendamine ja uute taimede istutamine on olnud ja on ka edasi RMK oluline tegevussuund. RMK on riigitulundusasutus, mille ülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb puidu müügiga, korraldab ulukihoolet ning jahi- ja loodusturismi. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.

 

Lisainfo:
Ulvar Kaubi, RMK metsamajanduse turundusjuht
tel 628 1521, 513 7042
e-post ulvar.kaubi@rmk.ee