RMK teenis üheksa kuuga 823 miljonit krooni 17.10

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teenis 2005. aasta esimese üheksa kuuga 822,7 miljonit krooni, mis on 80 miljonit krooni enam mullu samal ajal teenitust.
Valdava osa tuludest teenis RMK metsamaterjali müügist (1 375 700 tihumeetrit  734,2 miljoni krooni eest, keskmine tihumeetri hind 534 krooni). Kasvava metsa raieõigusi müüdi 164 800 tihumeetrile  44,3 miljoni krooni eest (keskmine tihumeetri  hind 269 krooni).  Muudest tegevustest saadi 2005. aasta esimese üheksa kuuga tulu 44,2  miljonit krooni.

“Tänavusi majandustulemusi mõjutavad oluliselt 9. jaanuari tormikahjustused Rootsis ja Baltimaades, samuti Soome tselluloositehaste kuue nädala pikkune lokaut,” ütles majandustulemusi kommenteerides RMK peadirektor Ülo Viilup.  “Nõudlus okaspuu paberipuidu osas on oluliselt vähenenud, mis omakorda on vähendanud paberipuidu müügihinda. Samal ajal on tormikahjustatud puidu ülestöötamine tavapärasest kallim.”

Veel märkis Viilup, et tormikahjustus muutis oluliselt raiete struktuuri.  “Sanitaarraiete maht on tavapärasest suurem ja osa plaanitud lage- ja hooldusraietest lükatakse edasi järgmiseks aastaks,” ütles Viilup. “Sanitaarraiete kasvava metsa raieõiguse müügimaht on olnud 46,5  (2004. a samal ajal 38,6)  tuhat tihumeetrit ja sanitaarraietest saadud metsamaterjali müügimaht 352,7 (2004. a 9 kuuga 48,0)  tuhat tihumeetrit, lisaks veel need tormikahjustatud alad, kus kahjustus oli nii ulatuslik, et need raiuti lageraiete korras.”

Eesti riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesandeks on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali ning korraldab metsatöid ja  ulukihoolet. Samuti loob RMK oma puhkealadel võimalusi igaüheõiguse alusel metsa külastamiseks ning jagab loodushariduslikku teavet.

Lisainfo:

Jaanus Laas, RMK finantsdirektor
telefon: 628 1572
e-post: jaanus.laas@rmk.ee