RMK alustab metsaistutusega 18.04

Aprilli lõpus alustab RMK iga-aastaste metsaistutustöödega. Sarnaselt eelnevatele aastatele kavatsetakse ka tänavu istutada ca 12 miljonit uut puud.

“Riigimetsas istutatakse iga raiutud puu asemele keskmiselt kaks uut,” ütles RMK metsamajanduse turundusjuht Ulvar Kaubi. “Oleme saavutanud olukorra, kus metsa kasvab peale oluliselt rohkem kui raiutakse. Aastas kasvab riigimetsas puitu arvestuslikult juurde ligi 3,8 miljonit tihumeetrit. Näiteks möödunud aastal raiuti aga 2,3 miljonit tihumeetrit ehk vaid ca 60% juurdekasvust.”

Ka tänavu korraldab RMK huvilistele metsaistutustalgud. “Tänavu loome võimalused istutusel osalemiseks 7000 inimesele,” ütles Kaubi. “Senise kogemuse põhjal on umbes kolmandik neist mitmesugustest seltsidest ja ühendustest, kolmandik koolidest ja kolmandik põhiliselt üle RMK kodulehe registreerunud vabatahtlikud. Heameelt teeb aga see, et huvi metsaistutustalgute vastu tekib üha rohkem ka erinevates ettevõtetes ja asutustes.”

Vabatahtlikud saavad metsaistutusele registreeruda 18. aprillist 5. maini RMK kodulehel. Sealt leiab ka info istutuspaikade, -aegade, töövahendite ja -võtete jms. kohta.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine: metsa uuen­damine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse. RMK hallata on ca 40% Eesti metsamaadest.


Lisainfo:
Ulvar Kaubi,
RMK metsamajanduse turundusjuht
676 7042
ulvar.kaubi@rmk.ee