Riigimetsa puhkealadel keelatakse tuletegemine 20.06

Seoses äärmiselt suure tuleohuga keelab RMK tuletegemise kõikjal riigimetsades, sealhulgas ka puhkealadel selleks ettevalmistatud lõkkekohtades. Ühtlasi vabandab RMK kõigi ees, kelle jaanituleplaanid olid seotud RMK puhkealadega.

Keeld jõustub 20. juunist. Jõusse jääb see tähtajatult, kuni lubava korralduseni. Puhkealadele pannakse üles tuletegemist keelavad sildid ja tõhustatakse seal valvet. Tuleohutusnõuete eirajat võidakse karistada trahviga kuni 12 000 krooni või arestiga.

“Õigus tuletegemist keelata tuleneb Metsaseadusest. Seni pole me pidanud seda kasutama,” ütles RMK puhkemajanduse osakonna juhataja Marge Rammo. “Paraku näitab statistika, et valdav enamus metsatulekahjudest tekib hooletusest tulega ümberkäimisel ja ohutusreeglite eiramisest ning praegune krõbekuiv metsaalune süttib vähimastki sädemest. Küll aga loodame keelu tühistada juba esimeste vihmadega.”

Metsades liikumist RMK esialgu ei takista. Samas on metsamineku keelanud paljud vallad, muuhulgas enamus Tallinna ümbruse valdu. Näiteks Kuusalu vallas on RMK pidanud seoses sellega tühistama Pedassaare metsamaja kasutusõigusi.

Seoses tavatult kuivade ilmadega on tänavu lisaks massilistele kulupõlegutele olnud juba mitu suuremat metsatulekahju. Enim on räägitud Männiku rabapõlengust Tallinna lähistel Saku vallas ja Kuusalu-Mähuste metsapõlengust, mida on võrreldud ca 10 aasta taguse Vihterpalu suurpõlenguga. Selle süttimise asjus on algatatud kriminaalasi.

Mai keskel leppisid RMK ja Päästeameti juhtkonnad kokku senisest tihedamas koostöös metsatulekahjude ennetamisel ja kustutamisel.

Riigimetsa majandaja RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine, ulukihoolde korraldamine ning igaüheõigusega seotud metsakasutuse tagamine. RMK hallata on ca 40% Eesti metsamaadest.


Lisainfo:
Marge Rammo
RMK puhkemajanduse osakonna juhataja
Telefon 513 7035