Algab kampaania Mets puhtaks! 25.09

25. septembrist algab Riigimetsa Majandamise Keskuse ja MTÜ Timur koostöös üle-Eestiline kampaania „Mets puhtaks!”. Kampaania eesmärk on informeerida avalikkust Eesti metsade heakorrast, toetada loodust säästva suhtumise kujunemist ja kutsuda inimesi üles käituma loodussäästlikult. Kampaania kestab 1. oktoobrini.

Kampaania käigus koristab ca 1000 vabatahtlikku prügi metsadest, ranna- ja puhkealadelt enam kui 40 kohas üle Eesti. Põhilised koristusaktsioonid toimuvad 29.-30. septembril.

Lisaks viiakse tänavu läbi meediakampaania, mille käigus erinevate reklaamikanalite kaudu kutsutakse inimesteni jälgima oma käitumisharjumusi ning hoidma metsad prügist puhtana.
“Esimene “Mets puhtaks” kampaania toimus aastal 2001. Usume, et nii tollased kui ka tänavused kampaanias osalevad vabatahtlikud on heaks eeskujuks keskkonnateadliku ühiskonna kujunemisele ning oma tegevusega innustavad nad kõiki inimesi loodussäästlikule tarbimisele ja käitumisele,“ kommenteeris MTÜ Timur vabatahtlike koordinaator Helvin Kaljula toimuva kampaania ühiskondlikku tähtsust.

„Jäätmeprobleemi tagajärgede likvideerimiseks riigimetsas on RMK sunnitud igal aastal kulutama ca miljon krooni,” ütles kampaania RMK poolne koordinaator, RMK metsamajanduse keskkonnajuht Toomas Väät. „Eriti suure reostuskoormuse all kannatavad Harjumaa, Raplamaa ja Läänemaa metsad, kuid reostusprobleem on terav enamiku suurte linnade ümbruse metsades.”

Kampaania “Mets puhtaks!” toimub tänavu kuuendat korda. Varasematel aastatel on kampaania käigus metsadest kokku korjatud igal aastal ca 100 tonni prügi.


Lisainfo:

Helvin Kaljula
MTÜ TIMUR projekti koordinaator
Tel 566 54 319
E-post helvin@timur.ee
www.timur.ee

Toomas Väät
RMK metsamajanduse keskkonnajuht
Tel 676 7520
E-post toomas.vaat@rmk.ee
www.rmk.ee