Metsamajandamine kaitsealadel tõhustub 27.12

21. detsembril allkirjastasid Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Riiklik Looduskaitsekeskus (LKK) koostöö raamlepingu.

“Lepingu eesmärk on määrata koostöövaldkonnad ja -põhimõtted kaitstavate loodusobjektide kaitse korraldamisel,” ütles Riikliku Looduskaitse Keskuse direktor Jaanus Tuusti. “Nii RMK kui ka LKK soovivad, et metsade majandamine, puhkemajanduse korraldamine ja metsauuendus peaksid silmas ka looduskaitse nõudeid.“

Koostöös on kavas valmistada ette kaitse-eeskirjad, kaitsekorralduskavad ja RMK puhkealade kasutuskorralduskavad.

*RMK kogemustest on meil küllalt uue organisatsioonina palju õppida,“ selgitas Tuusti koostööleppe tähtsust ja lisas, et RMK pakub oma abi ka kaitstavatel loodusobjektidel metsamajanduslike ja hooldustööde tegemisel.

"Lepingu raames toetab RMK looduskaitsekeskust metsamajanduslike tööde osas. Oleme valmis kaasa lööma ka hooldustöödel. Meil on selleks pikaajaline kogemus, teadmised ja vahendid," ütles RMK arendusdirektor Andres Onemar. "Vast kõige olulisem ongi tegevusi koos planeerida, leida ühiselt vahendeid, olla paremini looduskaitsest informeeritud ning anda edasi õiget ja asjakohast teavet."

Tuusti sõnul on LKK eesmärk jagada RMK-ga oskusteavet loodusväärtuste kaitse korraldamisel riigimetsas.

Lisainfo:

Andres Onemar
RMK arendusdirektor
676 733
504 4331

Manuela Pihlap
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
626 2908
5625 0398
manuela.pihlap@envir.ee