RMK müügitulu suurenes möödunud aastal veidi 01.02

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 2006. aasta müügitulu oli esialgsetel auditeerimata andmetel 1 128 miljonit krooni ehk 21 miljonit krooni enam kui 2005. aastal. Valdava osa tuludest teenis RMK kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügist.

“2006. aasta oli metsamajandussektorile keeruline. Kuigi saepalgi ostmiseks oli nõudlus kogu aasta jooksul kõrge, oli 2005. a tormikahjustuste järelmõjuna nõudlus paberipuidu osas nõrk ning paberipuidu hinnad langesid aasta esimesel poolel ligi 1/3 võrra. Pikk, soe ja vihmane sügis, mis tegelikult lõppes alles 2007 a jaanuari II poolel, ei võimaldanud tavapärases korras ja mahus metsamaterjali ülestöötamist, kokku- ja väljavedu.” ütles RMK peadirektor Ülo Viilup. 

2006. aastal müüs RMK kasvava metsa raieõigusena 127,2 tuhat tihumeetrit puitu (2005. a 238,9 tm) 35,5  miljoni krooni väärtuses (2005. a 64,3 milj. kr eest)  keskmise hinnaga 278  (2005. a 269) krooni tihumeeter. Sanitaarraiete raieõiguse müük moodustas sellest ligikaudu 24 %.

Metsamaterjalina müüs RMK 2006. aastal 1,97 miljonit tihumeetrit puitu (2005. a  1,84 milj. tm) 987,2 miljoni krooni väärtuses (2005. a 971,3 milj. kr eest), keskmise hinnaga 500 krooni tihumeeter (2005.a 528 kr/tm). Metsamaterjali müügimaht suurenes  0,13 milj tm võrra. Müügimahust moodustas 70,2 % uuendusraietest, 19,7 % harvendusraietest ja 10,1 % sanitaarraietest varutud puit.

Kokku müüs RMK 2006. aastal 2,1 miljonit tihumeetrit kasvava metsa raieõigust ja metsamaterjali (2005. 2,0 milj. tm) ehk 23 400 tm võrra rohkem  kui eelmisel aastal.

Uuendusraiete raieõiguse ja uuendusraietel ülestöötatud metsamaterjali müügist saadult tulult arvestab RMK 26 % riigieelarvesse tasutavaks metsatuluks. 2006. aasta jooksul on uuendusraiete müügilt arvestatud metsatulu 199,2 miljonit krooni (2005. a 178 milj kr).

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja  efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsades ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse.

     
Lisainfo:
Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
Telefon 676 7572
E-post jaanus.laas@rmk.ee