Riigimetsast koristati heakorrakampaania Mets Puhtaks käigus 3 päevaga 71 tonni prügi 01.10

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja MTÜ Timur koostöös toimunud üleriigilise heakorrakampaania Mets Puhtaks käigus koristati 3 päevaga riigimetsast 71 tonni prügi. Heakorrakampaanias osales 34 RMK metskonda ning rekordarv, 1250 vabatahtlikku.

„Kampaania eesmärk ei ole  kokku korjatud prügi hulk, sest see on tagajärgedega tegelemine. Eesmärgiks on põhjuste, ehk siis inimeste käitumisharjumuste muutmine ja probleemi teadvustamine. Seetõttu koosneb kampaania meediakampaaniast ja teavitustööst ning üheks osaks on ka reaalne koristusaktsioon“, ütles kampaania RMK poolne korraldaja, metsamajanduse keskkonnajuht Toomas Väät. Riigimetsast koristatakse aastas ligemale 600 tonni ehk 30 rongivagunit prügi, mille likvideerimiseks kulutab RMK igal aastal üle miljoni krooni.

„Tänavuse kampaania käigus koristati metsadest erakordselt suur kogus autorehve, hulgaliselt leiti arvutimonitore, mööblit ning ühelt objektilt suur kogus kilekottidesse pakitud riideid. Ainuüksi ühelt Tallinna lähedal olevalt koristusobjektilt korjati 2 autokoormat rehve“, lisas MTÜ Timur esindaja Helvin Kaljula.

Ühelt objektilt leiti ka tõenäolise reostaja kontaktid, kes oli koos prügiga metsa toimetanud enda rekvisiitidega erinevaid pabereid. Reostaja selgitamiseks ning reostuse fikseerimiseks kutsuti kohale Keskkonnainspektsioon, kes toimingut edasi menetleb. Maksimaalne karistusmäär jäätmeseaduse nõuete rikkumise eest on füüsilisele isikule 18 000 ja juriidilisele isikule 50 000 krooni.

Mittetulundusühing Timur koondab enda alla vabatahtlike, kes tahavad tegutseda kodanikuühiskonnas ja püüavad läbi oma tegevuse ühiskonda arendada.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Kampaania korraldamist toetab ka Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lisainfo:

Toomas Väät
RMK metsamajanduse keskkonnajuht
Tel 676 7520
E-post toomas.vaat@rmk.ee
www.rmk.ee  

Helvin Kaljula
MTÜ TIMUR projekti koordinaator
Tel 5665 4319
E-post helvin@timur.ee
www.timur.ee