Riigimetsa Majandamise Keskuse 9 kuu majandustulemused 08.11

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) käesoleva aasta üheksa kuu käive oli 1,047 miljardi krooni, kasum majandustegevusest oli 198,3 miljonit krooni.

Eelmise aasta üheksa kuu käive oli 818,1 miljonit krooni, kasum majandustegevusest oli samal perioodil 15,7 miljonit krooni.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.
2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning FSC säästva metsanduse sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani.

Lisainfo:

Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
676 7572
jaanus.laas@rmk.ee