RMK nõustab Moldovat säästva metsanduse arendamisel 22.08

21. augustil sõlmis Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Eesti Vabariigi poolt ning metsandusadministratsioon Moldsilva Moldova Vabariigi poolt koostööprotokolli sealse metsandussektori olukorra hindamiseks ning edasiste tegevuste kavandamiseks säästva metsanduse ja keskkonnakvaliteedi arendamisel.

RMK poolt allkirjastas lepingu juhatuse liige Olav Etverk, Moldsilva poolt peadirektor Anatoli Popusoi.

Projekti sisuks on kuue kuu jooksul tutvustada Moldovas Eesti kogemusi metsasektori reformimisel ja ümberkujundamisel, hinnata Moldova metsasektori hetkeolukorda ning planeerida edasise arengukoostöö prioriteete. Projekti eesmärgiks on saada nimekiri Moldova metsasektori arenguvajadustest, mis sisaldab konkreetseid ning projektipõhiselt lahendatavaid ülesandeid.
Sõlmitud koostöölepe on osa Eesti Vabariigi välisministeeriumi poolt heaks kiidetud  arengukoostöö projektist "Eesti-Moldova säästva metsanduse ja keskkonnakvaliteedi alase arengukoostöö kavandamine".

„Moldovlaste ettepanek nõustada neid metsade säästval majandamise juurutamisel on tunnustus kogu Eesti metsandusele ning RMK arendus- ja konsultatsiooniosakonna rahvusvahelisele tegevusele,” kinnitas RMK arendusdirektor Andres Onemar. „Kindlasti on ka meil Moldovas mõndagi õppida ja samas võimalus leida partnereid rahvusvahelises metsapoliitikas osalemisel” märkis Onemar.

Moldova pindala on 33 843 km², sellest 11% on kaetud metsaga. 88% metsamaast on riigi omandis, eraomand on alles välja kujunemas. Metsanduse suurimaks väljakutseks peab Moldova metsaga kaetud pindala kasvatamist aastatel 2003-2020 130 tuhande hektari võrra ja säästva metsanduse tagamist kõigis metsades.

Lisaks koostööprotokolli sõlmimisele tutvuvad RMK esindajad Moldovas sealsete metsandusinstitutsioonidega ja kaitsealade töö korraldusega.

Moldsilva on 1996. aastal moodustatud metsandusadministratsioon, mis tegeleb riigimetsade majandamisega Moldovas.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Alates 2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning FSC säästva metsanduse sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani.

Lisainfo:

Andres Onemar
RMK arendusdirektor
504 4331 
andres.onemar@rmk.ee