RMK osaleb MTÜ Ökokrati koolitusprogrammis 26.03

27. märtsil alustab MTÜ Ökokratt neli kuud kestvat keskkonnaharidusprojekti ”Mets õpetab!”, mille eesmärk on teadvustada, kuidas igapäevased tarbimisotsused mõjutavad keskkonda. Projekti raames korraldatakse  kaheksas Eesti erinevas paigas koolitusseminarid ligikaudu 300 õpetajale ja lastetööga seotud ametnikule.

Teiste teemade hulgas annavad seminaridel RMK metsamehed ülevaate säästvast metsamajandamisest. RMK toetab ettevõtmist ka rahaliselt.

Seminarides osalenud haridus- ja vallaametnikud viivad koolides ja lasteaedades läbi keskkonnanädala. Kokku õpib neis haridusasutustes 15 maakonna 79 omavalitsuse territooriumilt ligi 23 000 last. Projekt kulmineerub mais Paunkülas, Nõos, Toilas ja Haapsalus läbiviidavate Puhta Metsa Pidudega, kuhu on oodatud projektis osalevate haridusasutuste lapsed ning lõpeb 9. juunil kokkuvõtva konverentsiga ooperitetris Estonia, kus osalevad kõik projektis osalenud õpetajad ja omavalitsuste spetsialistid.

Sarnaseid keskkonnaharidusprojekte korraldab korraldab MTÜ Ökokratt aastast 1999. Ökokrati suuremad koostööpartnerid on veel SA KIK, Keskkonnaministeerium ja AS Tallinna Vesi.

Lisainfo:

Toomas Väät
RMK metsamajanduse keskkonnajuht
Telefon 676 7520
E-post toomas.vaat@rmk.ee