RMK elektrooniline tuleseiresüsteem katab 1750 km² Eesti metsi 28.09

28. septembril andis Saksa firma IQ Wireless GmbH Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) üle Eestis ainulaadse elektroonilise tuleseiresüsteemi, mille tarkvara võrdleb digipiltide muutusi ning võimaldab avastada tulekahjusid juba algstaadiumis.
 
Seiresüsteem koosneb 5 seirepunktist, kus valvekaamerad on paigutatud EMT, Elisa ja Elioni sidemastide tippu. 360º pöörleva kaamera tööraadius on kuni 20 km ja põlengukoha määramise täpsus 10-20 meetrit.

RMK Piirsalu metskonna hoones paiknevas valvekeskuses on pidevalt ametis spetsiaalse väljaõppe saanud RMK töötaja, kes tulekolde märkamisel annab sellest operatiivselt Päästeametile teada.
 
„Paigaldatud süsteem aitab säästa Eesti metsi ning hoida kokku kulusid tulekahjude likvideerimisel. 2006. aastal kulus Päästeametil metsatulekahjude kustutamiseks enam kui 20 miljonit  krooni, millele lisandub keskkonnale ja omanikule tekitatud kahju,“ kinnitas RMK juhatuse liige Olav Etverk.   
 
Elektrooniline tuleseiresüsteem paigaldati augustis, septembris toimusid häälestustööd ning operaatorite väljaõpe. Elektroonilise tuleseiresüsteemi ehitamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 4,66 miljoni krooniga, RMK omaosalus oli 3,34 miljonit krooni.
 
„Kogu projekt sujus väga ladusalt. Nii Saksa-poolne seadmete tarnija kui paigaldusega tegelenud firma Telebox tegid head tööd,“ kinnitas projekti RMK-poolne koordinaator Vaike Pommer. „Tänu heale meeskonnatööle suutsime kahele aastale kavandatud projekti aastaga teostada. Saksa poole esindajad ütlesid, et see on nende 35 seireprojektist kõige kiiremini käivitunud projekt.“
 
RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.
Alates 2002. aastast omab RMK  ISO 14001 sertifikaati ning FSC säästva metsanduse sertifikaati. Esmakordselt Eestis sai RMK FSC sertifikaadi pikenduse kuni 2012. aastani.

Lisainfo:          
 
Vaike Pommer
RMK arendus- ja konsultatsiooniosakonna vanemkonsultant/projekti koordinaator
tel 514 3838
vaike.pommer@rmk.ee
  
Elina Kink
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
tel 511 0033
elina.kink@rmk.ee