RMK läheb üle valdkonna põhisele raamatupidamisele 30.11

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) läheb RMK alates 1.01.2008 üle valdkonnapõhisele raamatupidamisele. Finantsosakonna raamatupidajad spetsialiseeruvad funktsioonidele - ost, müük ja palk.

RMK klientide ja koostööpartneritele tähendab uus töökorraldus lihtsamat asjaajamist, kuna tulevikus esitatakse arved tsentraalselt, mitte metskondade kaupa nagu seda tehakse praegu.

„Raamatupidamise kvaliteet ning motivatsioonipakett paraneb, kuna RMK saab maksta raamatupidajatele konkurentsivõimelist palka,“ selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

Täna töötab RMK finantsosakonnas, regioonides, metskondades ja taimlamajanduses 77 finantsidega tegelevat inimest. Alates 1.01.2008 on RMK finantsosakonnas ametis 36 töötajat, lisaks 3 lapsehoolduspuhkusel olevat töötajat.

5. novembril kuulutas ettevõte välja sisekonkursi, et valida välja sobivaimad töötajad 21 raamatupidaja ametikoha täitmiseks. Oma soovist töötada muutunud töökorraldusega finantsosakonnas andis teada 53 töötajat. Valik kandidaatide vahel tehakse 30. novembril 2007, värbamisse on kaasatud ka personaliotsingufirma Fontes. Valikul hinnati töökogemust, haridust, korrektsust, kohusetundlikkust, motiveeritust, erialaseid oskusi, koostöövõimet ja numeraalset võimekust.

Kolmkümmend kaheksa töötajat koondatakse kollektiivselt. Koondatavatele raamatupidajatele aitab RMK leida uusi töökohti läbi Tööandjate Keskliidu ja Tööturuameti ning vajadusel pakub tööalast nõustamist. Tööturuameti esindaja sõnul on hetkel raamatupidajate seis soodne ning nõudlus nende järgi on üle Eesti.

RMK maksab koondatavatele töötajatele täiendavalt kompensatsiooni lisaks seadusest tulenevatele hüvitistele sõltuvalt töötaja tööstaažist. Koondamisest on teavitatud Eesti Metsatöötajate Ametiühingut, kellega arutelud jätkuvad ning kogu protsess toimub koostöös ametiühinguga.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.
RMK-s töötab üle 1100 inimese.

Lisainfo:

Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
gms 508 8744
jaanus.laas@rmk.ee