Metsakasvatustalitus

Metsakasvatustalituse vastutada on metsa eluringi kõige tähtsam etapp, mis algab lagedale alale uue metsapõlve rajamisest ja kestab viimase valgustusraieni, kui puistu on 6-7 m kõrgune või 15 aasta vanune.


Kas teadsid, et:
 • Metsakasvatustalitus on RMK suurim üksus, kus töötab 173 inimest. Kevadisel metsaistutushooajal palkame lisaks 1700 inimest ja võsasaetöödeks aastaringselt 250 inimest.
 • Kasvatame noort metsa kokku ca 150 000 hektaril, mis on pea 25% kogu riigimetsa majandatavast metsamaast.
 • 1% riigimetsamaal raiutakse igal aastal küpseks saanud mets, kõik raiesmikud uuendatakse.
 • 9200 hektaril mineraliseerime pinnast, et luua taimede istutamiseks ja kasvamaminekuks soodsad tingimused.
 • Liigniisketes kasvukohtades teostame ekskavaatoriga mätastamist ning istutame taimed väikeste küngaste peal. 
 • 2021. aastal istutame 24 miljonit taime, millest 1 miljon sügisel. Ühe hektari kohta istutatakse 1800 kuuske või 3200 mändi ning 200 hektaril männile sobilikel aladel teeme metsakülvi.
 • Kevadel paneme RMK hoole all olevasse metsa iga päev kasvama keskmiselt 350 000 taime, kokku 180 jalgpalliväljaku suurusel alal.
 • Looduslikule uuenemisele jääb ca 2000 hektarit, kus mets uueneb kasvukohale sobilike puuliikidega ise.
 • Istutusmasin teeb ühe võttega mätta ja potitaime istutamise. 3 istutusmasinat töötavad kogu vegetatsiooniperioodi ja istutavad kokku 1 miljon taime.
 • Taimi viiakse metsa nii maasturite kui ATV-dega, raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ka helikopteriga.
 • Istutatud taimi hooldame vahel isegi 2 korda aastas, kokku eemaldame aastas taimede kasvu segavat heina ja puittaimi 23 300 hektaril.
 • 19 400 hektaril teeme valgustusraiet, millega tagatakse parima koosseisu ja tüveomadustega tootlikud noorendikud. Pärast viimast valgustusraiet jäetakse kasvama ca 1500-2000 puud hektarile.
 • Noori taimi kaitseme taimlas männikärsaka vastu vaha ja liimiga, sõraliste kaitseks pritsime taimi metsas lambarasva sisaldavate looduslike vahenditega.
 • 4,6 aastaga uueneb lageraie raiesmik metsaga, kus kasvab hektari kohta 0,5 meetri kõrguseid kuuski üle 1000 ja mände 1500 või 1 meetri kõrguseid lehtpuid üle 1500. 2020. aastal arvestati uuenenuks 10 583 hektarit.
 • 51% Eestimaast on kaetud metsaga, RMK hoole all on sellest 45%.  Pindalalt kasvab kõige rohkem riigimetsas männikuid (41%), järgnevad kaasikud (26%) ja kuusikud (21%).
 • Igal aastal saab riigimetsas tööd 6000 inimest.
 • Metsateid on riigimetsas 8700 km, neil matkamine ja metsaonnides ööbimine maksab 0 €.
 • Riigimetsa tagavara on kokku 180 mln/m3, millest aastas müüakse 4 mln/m3 .