Haabsaare Infokoosolek

2. oktoober 2018 

Koosolekul arutati riigimetsa raieid Haabsaare kõrgendatud huviga alal (üldpindala 7,2 ha), mis piirneb Haabsaare külas paiknevate hoonete, külakeskuse ja RMK Antsla kontoriga.   

Võrumaal riigimetsamaa kogupindala 55164 ha , millest 33419 ha majandatavat tulundusmetsa. Kõrgendatud avaliku huviga aladeks on määratletud 50 erinevat ala üldpindalaga 2037 ha.  

Haabsaare piirkonnas kasvavad riigimetsad on jõudnud vanusesse, kus neid on vaja uuendada. Seetõttu on RMK-l plaanis metsade uuendamiseks käesoleval aastal uuendusraie ja sanitaarraie üksikpuude rinde eemaldamiseks.    

RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo selgitas, et 2009. aasta teostati kolmel metsaeraldisel (AS052- 10,19,20) üldpindalaga 4,29 ha aegjärkse raie esimene järk ja maapinna mineraliseerimine loodusliku uuenduse tekkeks. Eraldisel 10 ei ole tänaseks piisavalt männi looduslikku uuendust tekkinud põhjusel, et tegu liiga viljaka metsakasvukoha tüübiga (jänesekapsa). Eraldistel 19 ja 20 mets looduslikult uuenenud ja vajalik üksikpuude ülarinde raie loodusliku uuenduse kasvutingimuste parandamiseks.  

RMK Kagu regiooni varumisjuht Rein Kukk tutvustas planeeritavate raietööde võimalikku aega ja tehnoloogiat.  

Otsustati:

  • eraldis 10 raiuda lageraie korras, säilitades olemasoleva männi ja kuuse loodusliku uuenduse. Uuenemata alale istutada 2019. aasta kevadel mänd.
  • eraldistel 19 ja 20 teostada üksikpuude rinde eemaldamine sanitaarraie korras, säilitades olemasoleva männi ja kuuse loodusliku uuenduse.
  • Raie teostatakse enne külmade saabumist ja raietöid tehakse vajadusel päevasel ajal ajavahemikus 7:00-22:00.
  • Raiejäätmed kasutatakse kokkuveoteede tihendamiseks.  
  • Antsla valla esindaja ettepanekul jäetakse kasvama säilikpuud gruppidena võimalusel reljeefi kõrgemates kohtades.

 Lisainfo: RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo, agu.palo@rmk.ee