Strateegiad ja mõisted

Metsamajandamisel kasutatakse väga spetsiifilist terminoloogiat. Paremaks orienteerumiseks tutvu valdkonnas kasutatavate mõistete selgitustega.

Olulised raamdokumendid, mille alusel riigimetsi majandatakse, on: