RMK kõrgendatud avaliku huviga aladel planeeritud raieid tutvustavad koosolekud

Kõrgendatud avaliku huviga aladel (KAH-aladel) planeeritud töödest antakse teada alaga seotud kogukonnale ja korraldatakse planeeritud töid tutvustav ja arutelu hõlmav kokkusaamine. Kohtumise käigus arutatakse võimalusi, kuidas raietegevust läbi viia võimalikult parimal ja kogukonda vähemhäirival moel.

Toimunud koosolekud

   2020