Hargla teavituskoosolek

19. november 2019

Kohtumisel arutati Hargla metskonna keskusega piirneva raie korraldamist 2019. aastal, tegemist on kõrgendatud avaliku huviga alaga (KAH).

RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate Valgamaa metsadest: rangelt kaitstavat metsa 26,1%, majanduspiiranguga metsa 4,9%, majandusmetsa 69%.

Majandusmetsa üks olulisi majandamisvõtteid on uuendusraie küpsetes ja üleseisnud puistutes, mille eesmärgiks on eelkõige eelduste loomine uue metsapõlve tekkeks. Puit on tähtis loodusvara, mille saamiseks peab metsa majandama. Samuti on majadega piirnevatel aladel saabunud soov vaadete avamiseks, et puud ei varjaks valgust.  

Metsaülem tutvustas ka põhimõtteid, kuidas RMK KAH alasid valib ja nendel töid korraldab. Antud ala piirneb vahetult hajaasustuse elamugruppidega.

Otsustati:

  • Lageraied teostatakse järgnevalt: eraldisel TH129-30 1,72 hektarit, eraldisel TH129-47 1,72 hektarit, eraldisel TH129-46 0,54 hektarit ja eraldisel TH129-31 0,48. 
  • RMK korraldab majade lähedal raied päevasel ajal ja informeerib raietööde algusest elanikke telefonitsi.
  • Säilikpuud jäetakse elamutest puu pikkuse kaugusele (ca 30 meetrit).
  • Oksad kogutakse hunnikutesse, mis hiljem hakitakse ja veetakse välja.
  • Tilga Kooli tee korrastatakse peale tööde lõppu, vajadusel ka jooksvalt.
  • Metsauuendus teostatakse esimesel võimalusel.

Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee