Kohtumine Tartu maratoni esindajatega

27. veebruar 2018

Kohtumisel arutati riigimetsa raieid Tartu Maratoni rajaga piirnevatel aladel 2018. aastal ning RMK ja MTÜ Klubi Tartu Maratoni vahelise maarendilepingu muutmist ja täiendamist.

Koosolekul osalesid RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas ja Kagu regiooni praaker Velvo Mallene ning MTÜ Klubi Tartu Maraton juhatuse esimees Indrek Kelk ja ehituste projektijuht Rihard Orav.  

Otsustati, et raiete planeerimisel teavitab RMK sellest Tartu Maratoni ja korraldab infovahetuse, mille koordineerijaks on Valgamaa metsaülem Risto Sepp.  

Lisainfo: Valgamaa metsaülem Risto Sepp