Kaasamiskoosolek

30. august 2018

Koosolekul arutati Kõltsi küla ümbrusesse planeeritud riigimetsa raietöid kõrgendatud avaliku huviga alal (KAH).

Järvamaa metsaülem Peeter Puhke tutvustas Kõltsi külaga piirneval KAH alal läbiviidavaid raietöid metsakvartalil TY169 eraldistel 17 ja 18 pindalaga 4,3 ha.

Koosolekul otsustati:  

  • raied teostada sügis-talvisel perioodil, et vältida kahjustuste tekitamist pinnasele. 
  • raie käigus jätta kasvama eraldiste põhjapoolsesse külge puu laiune riba endise aianduskooperatiivi piirile. Sanitaarraie korras eemaldatakse sealt ohtlikud puud, mis võivad tugeva tuule korral aiale langeda.
  • raie läbiviimisel arvestada kohalike elanike öörahuga.
  • avaldada Türi valla kodulehel info raietööde läbiviimise kohta.

Lisainfo:  Järvamaa metsaülem Peeter Puhke, peeter.puhke@rmk.ee