Kotinuka küla kaasamiskoosolek

Kohtumine Kotinuka küla elanikega, et arutada hoonetele ohtlike puude probleemi, lageraie teostamist külaga piirneval alal ning prügi ja illegaalsete ehitistega seotud probleeme.

5. juuli 2017

Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda tutvustas ohtlike puude probleemi Kotinuka küla ümbruses. 26. mail 2017 saabus RMK Ida-Virumaa metskonda teade sealsest hooneid ohustavast kuusepuust. Tegelikult on kogu küla põhja- ja läänekülg piiratud kõrgete kuuskede – kaskede ja mändidega mis ohustavad maju. Peaaegu igal aastal on metskonda tulnud sooviavaldusi ohtlike puude raieks. Kuna ohtlikud puud kasvavad küpses metsas, kus RMK Kirde regioon plaanis lähiaastatel teostada lageraiet, tegi metsaülem ettepaneku, et RMK lahendab ohtlike puude raie Kotinuka küla põhja- ja lääneküljel lageraie teostamisega tuleval talvel. Kotinuka küla elanike valdav enamus oli lageraie teostamise poolt, sest muul moel ei ole ohtlike puude probleemi võimalik lahendada.

Metsaülem selgitas külaga piirneval alal lageraie teostamist. Otsustati, et RMK teostab kvartali JH080 kolmel eraldisel lageraie kokku 4,3 hektaril. Võimalike pinnase- ja teekahjustuste vältimiseks tehakse seda talvisel ajal ning Kotinuka küla aia taha jäetakse vähemalt 10 m laiune oksavaba riba tuleohu vähendamiseks.

Samuti kirjeldas metsaülem küla prügiprobleemi - paljudes kohtades on aedade taha riigimetsa viidud prahti. Otsustati, et Kotinuka küla elanikud koristavad ja korrastavad talveks oma aiatagused. Külas on probleeme ka illegaalsete ehitistega, millest kolm on rajatud riigimaale. Koosolekul teavitati kruntide omanikke illegaalsete rajatiste likvideerimise vajadusest. Likvideerimise tähtajad täpsustatakse igaühega eraldi.

Lisainfo: RMK Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda, alar.suda@rmk.ee