Kotinuka küla täiendav kaasamiskoosolek

Kohtumine Kotinuka küla elanikega, et uuesti arutada eelmisel koosolekul juba lahenduse leidnud hoonetele ohtlike puude probleemi.

5. september 2017

Kuigi 5. juulil 2017 toimunud kaasamiskoosolekul otsustati küla ümber kasvavate ohtlike puude probleemi lahendamiseks teostada lageraie, laekus augusti lõpus Jõhvi vallale avaldus raie mitteteostamiseks. Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda selgitas, et Kotinuka küla põhja- ja läänekülg on piiratud keskmiselt 25 m kõrguste ja 112 kuni 152 aasta vanuste kuuskede, kaskede ja mändidega, mis ohustavad maju. Peaaegu igal aastal on metskonda tulnud sooviavaldusi ohtlike puude raieks küla piirilt. Kuna ohtlikud puud kasvavad põhjaküljel ca 40 – 60 m laiusel ribal küpses metsas, lepiti eelmisel koosolekul kokku, et raie teostatakse tuleval talvel lageraie korras.

Küla elanike arvamused raie osas läksid selgelt lahku. Need, kelle maju ohustasid puud, soovisid lageraiet ja olid eelmise koosoleku otsustega nõus. Need, kelle maju puud ei ohustanud, soovisid maksimaalselt puude säilitamist. Kompromissi raietingimuste osas ei leitud. Metsaülem selgitas, et ohtlike puude probleemi lahendamiseks tuleb kindlasti raie teostada. See tähendab kõigi nende puude raiet, mis on küla piirdeaiale lähemal kui puu kõrgus.

Otsustati, et Kotinuka küla, Jõhvi valla ja RMK esindajate osalusel vaadatakse raieala kahe nädala jooksul kohapeal üle, et seejärel allesjäetavate puude osas lõplik otsus vastu võtta. 

5. juuli kaasamiskoosoleku kokkuvõte

Lisainfo: RMK Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda, alar.suda@rmk.ee