Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala kaasamiskoosolek

Kohtumine kohaliku kogukonna, et arutada Võrumaal, Kubja-Kose-Meegomäe puhkealal riigimetsa majandamist.

26. jaanuar 2018

Kohtumise teade saadeti Võru Vallavalitsusele, Võru Linnavalitsusele ja MTÜ Võru Discgolf juhatuse esimehele. MTÜ Võru Discgolf esindajaid ja kohalikke elanikke, keda raiete teostamine võiks huvitada, kohale ei tulnud. Vallavalitsus teavitas eelnevalt mitteosalemisest. 

RMK plaanib piirkonnas töid ühel 3,28 hektari suurusel turberaielangil ja ühel 0,74 hektari suurusel lageraielangil. Turberaie aladel tähistab praaker allesjäävad säilikpuud. Loodusliku uuenduse säilitamiseks vajalik raietöö teostatakse sula ilmaga. Turberaiealal koristatakse raidmed metsasihi ja teega piirneval alal. Lageraielangi raidmed koristatakse kogu langilt ja lank uuendatakse külvi teel 2018. aasta kevadel.  

Lisainfo: RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo, agu.palo@rmk.ee