Kudjape ja Praakli küla kaasamiskoosolek

27. märts 2019

Koosolekul tutvustati Kudjape ja Praakli külaga piirneva riigimetsa raieid.  

Koosoleku teade oli eelnevalt saadetud Saaremaa Vallavalitsusele, piirnevate külade külavanematele ja avaldatud Saaremaa valla kodulehel. Koosolekust võtsid osa ajalehe „Meie Maa“ ajakirjanikud.

RMK Saaremaa metsaülem Jaan Prants tutvustas Kudjape ja Praakli kõrgendatud huviga alal planeeritavaid raieid ning selgitas, miks ei ole antud lankidel aegjärkse raie tegemine otstarbekas. RMK peametsaülem Andres Sepp andis ülevaate piirkonna metsade struktuurist ja tulevikuperspektiivist. RMK praaker Sulev Tänav tutvustas planeeritavate raietööde võimalikku aega ja tehnoloogiat ja metsakasvataja Rainer Roosipuu andis ülevaate planeeritavast metsauuendusest.

Kavandatud raied teostatakse planeeritud kujul ja mahus ajavahemikul august-september ja raielangid uuendatakse 2020. aasta kevadel:


Lisainfo:  Saaremaa metsaülem Jaan Prants, saaremaa@rmk.ee