Kuusalu kaasamiskoosolek

Kohtumine kohaliku kogukonnaga, et rääkida läbi Kuusalu aleviku lähistel ja Rehatse maastikukaitsealal planeeritud riigimetsa harvendusraied 2018. aastal.  

7. veebruar 2018  

Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai tutvustas RMK kõrgendatud avaliku huviga alade valiku põhimõtteid ja majandamise tüüptingimusi, andis ülevaate Kuusalu aleviku ümbruse ja Rehatse maastikukaitseala metsade vanuselisest jaotusest ja paiknemisest ning maastikukaitsealal viimase 10 aasta jooksul tehtud raietest. Lisaks selgitas metsaülem harvendusraie olemust ja tegemise vajalikkust.  

Kirde regiooni juht Avo Siilak rääkis 2018. aastaks Rehatse maastikukaitsealale valitud harvendusraietest, raietööde läbiviimise ajast, raiele minevate puude valikust, väljaraie suurusest ja vastas jooksvalt esitatud küsimustele.

Otsustati, et Kuusalu aleviku ja terviseraja ümbruse raied viiakse läbi planeeritud mahus 62,1 ha 2018.a II poolaastal vastavalt ilmastiku võimalustele.

Lisainfo: Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai, andrus.kevvai@rmk.ee