Mäetaguse kaasamiskoosolek

22. jaanuaril toimus Mäetagusel infokoosolek, kus tutvustati Mäetaguse piirkonnas planeeritud raietöid. Kohalikke elanikke koosolekule ei tulnud, kuid koosolekul osales Alutaguse valla keskkonnaspetsialist.

Raie teostatakse veebruari või märtsikuu jooksul. Alale tuleb kaevanduse surf, mille rajamise aeg on 2018. aasta II kvartal. Säilikpuudena säilitatakse tammed, männid, rulliraja poolsel küljel säilitatakse kraavi kallastel olemasolevad elujõulised noored kuused.
Kvartalil MT234 eraldiselt 3 veetakse ära raiejäätmed ja ala uuendatakse 2018 kevadel või hiljemalt sügisel kuuse istikutega.
Teistel raieeraldistele erinevaid raietingimusi ei otsustatud.
Raiete teostamise viisidest informeeritakse kirjalikult ka Alutaguse vallavalitsust.