Metsanurme küla teavituskoosolek

12. detsember 2018

Koosolekul teavitati kohalikku kogukonda RMK halduses oleva riigimetsa majandamisest Metsanurme küla ümbruses

RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin tutvustas RMK arvestuslangi kujunemise ja raiete kavandamise põhimõtteid ning raiete läbiviimise põhimõtteid kõrgendatud avaliku huviga aladel. Samuti 2019. a jaanuar-märts Metsanurme küla ümbruses kavandatud harvendus- ja lageraieid

RMK Edela regiooni Põhja piirkonna varumisjuht Sven Soomets tutvustas kavandatud raiete tehnoloogiat ning raiele järgnevaid tegevusi. Raietöid ja autovedu teostatakse päevasel ajal. Kokkuveo käigus kasutatakse pinnaseteid ainult külmunud ajal. Metsamaterjal ladustatakse Metsavahi tee äärde ja Kasemetsa teest lõunas olevatele lankidele rajatakse mahasõit ning ladu kvartali SK174 eraldis 1 idapiiril oleva metsasihi peale. Autovedu teostatakse ainult külmunud pinnasega. Lageraielangid uuendatakse 2020. a kevadel kasvukohale sobiva puuliigiga (kuusk või mänd).

Kogukonna esindajad võtsid kavandatud raied teadmiseks. Kogukonna ettepanekul ei teostata harvendusraiet kvartali SK162 eraldis 4 kõrgepingeliinist põhja pool, samuti jäetakse antud raievõttega 100 m puhverriba ujumiskohta mineva tee ja kvartal SK169 eraldis 12 lageraie vahele. Kvartal SK169 eraldis 14 kirdepiiril vastu Uustalu õueala säilitatakse noored vahtrapuud. Kvartal SK175 eraldiste 9 ja 10 põhjapiiril oleva allikakoha ümber jäetakse ca 20 m lai puhverriba. 

Veel juhiti tähelepanu ajuti veega üle ujutatud lõigule Metsavahi teel RMK lõkkekoha ja Metsavahi talu vahelisel lõigul. RMK hindab olukorda ja probleemi lahendamiseks vajalike meetmeid (truubi vahetus, tee tammi tõstmine vms) suurvee tekkimise ajal.

Lisainfo: RMK Lääne-Harjumaa metsülem, jurgen.kusmin@rmk.ee