Paikuse kaasamiskoosolek

27. november 2018  

Koosolekul arutati Paikuse alevikuga piirnevate metsade raied RMK haldusalal, mis asuvad Metsatuka ja Surju metskond 33 läheduses.  

RMK Vändra metskonna metsaülem Jaan Kägu tutvustas piirkonna riigimetsade seisundit, uuendusraiete kavandamise ja -teostamise põhimõtteid, raiejärgseid metsauuendustöid ja Paikuse alevi ümbruses kavandatud raieid 2019 aastal.  

RMK varumisjuht Einart Kask tutvustas kavandatud raieid ja nende teostamise tehnoloogilisi lahendusi. Raied on kavandatud eraldistel:  
SJ026-7 aegjärgne raie veebruar 2019
SJ026-10 aegjärgne raie veebruar 2019
SJ026-11 aegjärgne raie veebruar 2019
SJ026-12 aegjärgne raie veebruar 2019
SJ026-14 aegjärgne raie veebruar 2019
SJ026-15 lageraie veebruar 2019 

Osalejad võtsid aktiivselt osa vestlusest, võtsid RMK plaanid teadmiseks ja tegid omapoolseid ettepanekuid:
  • Autotranspordiks soovitati kasutada vana jõeäärset teed, sõites sinna tühjalt Paikuse aleviku poolt ja koormaga välja Reiu silla poole. Eelnevalt tuleb tee servades teostada võsaraiet. Reiu silla poolne truup vajab kindlasti eelnevat remonti.  Laoplats oleks mõistlik teha nimetatud tee serva võimalikult kaugele alevikust.
  • Leiti, et mõistlik oleks raiuda aegjärgse raiega läbi ka Paikuse Põhikooli vastas olev metsaosa. Metsas on osa mände juba 154-aastased ja kuused, mida tuleks välja raiuda on juba 85-aasta vanused. Kuuskede tervislik seisund on halb, iga suurema tormiga kukub neid ümber. Ohtlikud puud kujutavad endast ohtu metsas viibijatele.
  • Öösel raietöid ei tehta kella 23.00-07.00-ni. 
  • Teeserva puud märgitakse koos praakeriga raieks ette. 

Lisainfo: Lisainfo: RMK Vändra metsaülem Jaan Kägu, jaan.kagu@rmk.ee