Palivere kaasamiskoosolek

07. detsember 2018

Kohtumine kohaliku kogukonna kaasamiseks Läänemaal, Paliveres RMK valduses oleva riigimetsa majandamiseks.

Läänemaa metskonna metsaülem Tanel Ehrpais tutvustas piirkonna riigimetsade seisundit, uuendus- ja harvendusraiete kavandamise ja - teostamise põhimõtteid, raiejärgseid metsauuendustöid ja Paliveres kavandatud raieid 2019 aastal. Kohalikud elanikud selgitasid metsaraietega seonduvaid kogukonna ootusi.

Lepiti kokku, et raied teostatakse talvisel ajal. Langilt kogutakse ka raiejäätmed. Metsauuendustööd teostatakse männiga külviga 2019 aasta kevadel. Maapinna ettevalmistus teostatakse käsitsi, et tagada praegune puhkemetsa ilme säilimine. Langile jäetakse ka üksikuid kuuse järelkasvu gruppe müra ja nähtavuse tõkestamiseks.


Lisainfo: RMK Läänemaa metsaülem Tanel Ehrpais, tanel.ehrpais@rmk.ee