Pärnu-Jaagupi kaasamiskoosolek

29. novembril 2018

Koosolekul arutati Pärnu-Jaagupi alevikuga piirnevate metsade raied ning metsatöid avaliku huviga metsaeraldistel.

RMK Vändra metskonna metsaülem Jaan Kägu tutvustas piirkonna riigimetsade seisundit, uuendusraiete kavandamise ja - teostamise põhimõtteid, raiejärgseid metsauuendustöid ja Pärnu-Jaagupi ümbruses kavandatud raieid 2019. aastal.

RMK praaker Aare Roosma tutvustas kõrgendatud huviga alade metsaeraldistel kavandatud raieid ja nende teostamise tehnoloogilisi lahendusi. Kvartali HA329 eraldistel 3, 9 ja 11 on 2019. aasta veebruaris planeeritud lageraie. Kvartali HA346 eraldisel 6 on 2019. aasta jaanuaris planeeritud harvendusraie ja eraldistel 7, 9, 38, 16 ja 30 veebruaris lageraie.

Koosolekul osalenud võtsid aktiivselt osa vestlusest, võtsid RMK plaanid teadmiseks ja tegid omapoolseid ettepanekuid:
  • Raietöid ei tohi teostada nädalavahetusel ja tööpäeviti, seda õhtul kella 22 kuni hommikul 7. Sama kehtib ka puidu veole autodega. 
  • HA346 eraldisel 9 siluda peale raiet metsas olevad majade ehitamiseks kaevatud augud ja künkad.
  • HA346 eraldisel 11 teostada sanitaarraie. 

Lisainfo: RMK Vändra metskonna metsaülem Jaan Kägu, jaan.kagu@rmk.ee