Infokoosolek

5. oktoober 2018

Koosolekul täpsustati naaberkinnistute omanikega kinnistute piirid ja tutvustati raied Pärsti külas asuvas riigimetsas.

RMK Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet selgitas põhimõtteid, mille alusel RMK oma töid kõrgendatud avaliku huviga aladel korraldab.

RMK planeerib 2019. aasta esimeses kvartalis raiuda lageraie korras Pärsti külas RMK kinnistul kvartalil AI159 er 3;5;8 kogupindalaga 5,0 ha suuruse langi, mis piirneb Metsa, Kordoni ja Pärsti reoveepumpla kinnistutega. Ala uuendatakse raiele järgneval aastal kasega.

Koosolekul otsustati säilitada piiriäärsed kõvad lehtpuud säilikpuudena. Konkreetsed säilikpuud on looduses kõigi osalejate poolt üle vaadatud ja märgistatud. Enne raietöödega alustamist teavitatakse piirinaabreid telefoni teel. 

Lisainfo: RMK Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet, elor.ilmet@rmk.ee