Paunküla heolukeskuse suusa- ja liikumisradade ümbruse kaasamiskoosolek

3. juuli 2018

Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai tutvustas RMK KAH alade valiku põhimõtteid ja juhendit ning andis ülevaate alale planeeritud lageraietest.

Vaadati üle Paunküla Heaolukeskuse radade ja discgolfi rajatiste ning raielankide asukohad looduses.

Otsustati, et raied viiakse läbi planeeritud mahus 8,1 ha 2018.a II poolaastal novembri-detsembrikuus. Raiete teostamise käigus välditakse discgolfi viskeplatvormide ja korvide kahjustamist ning piki suusaradasid sõitmist. Metsatehnikaga võib sõita ainult risti üle radade.

Lisainfo:
RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai