Priipalu küla kaasamiskoosolek

RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladel (edaspidi KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. Plaanime koostada Priipalu küla KAH-alal eelnimetatud kava, mis sisaldab metsa majandamise võtteid pikema ajaperioodi jooksul.

Priipalu küla KAH-ala oleme piiritlenud lähtudes tiheasustusest ja arvestades kohaliku kogukonna huve. Lisatud skeemil on kujutatud eri värvidega eri vanuses metsaosad, sh küpsed metsad. Esimesel etapil kavandame osadel küpse metsa aladel uuendusraiet 2020. aastal, soovime selle ja ka järgnevate aastate tegevusi kohaliku kogukonnaga eelnevalt arutada.


Ootame 7. augustil kell 16.00 asjast huvitatud inimesi 2020. aasta raiete ja edaspidise metsade majandamise kava tutvustusele, et arutada tööde korraldamist. Kohtumispaik on Priipalu küla bussipeatuses, skeemil näidatud noolega.

Lisainfo:
Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
valgamaa@rmk.ee, 513 0147