Puhatu kaasamiskoosolek

16. november 2019

RMK Alutaguse metsaülem Koidu Simson tutvustas planeeritavate raiete asukohti ja raievõtteid.

Koosolekul osales kuus kohalikku elanikku, kes tundsid huvi selle vastu, kas raielangid metsastatakse järgmisel aastal ja millist teed kasutatakse väljaveoks.

Metsaülem ja RMK varumisjuht Jüri Lattu selgitasid tööde teostamise järjekorda ja väljaveo marsruute.

Osalenud mõistsid metsa uuendamise vajadust. Koosolekul otsustati, et puidu transpordil ja rasketehnikaga liiklemisel arvestatakse elanikkonna soove seoses vallale kuuluva teega. Tee kasutamine on võimalik külmunud pinnasega ja Alutaguse valla loal.  

Lisainfo:  RMK Alutaguse metsaülem Koidu Simson, koidu.simson@rmk.ee