Rebaste kaasamiskoosolek

17. märtsil 2017 toimus kohtumine kogukonnaga Valgamaal Puka vallas Rebaste külas kvartalil AA097 eraldistel 23 ja 35.

RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate Aakre metsandiku metsadest: rangelt kaitstavat metsa on seal 31%, majanduspiiranguga metsa 13,6%, majandusmetsa 55,4%. Selgitas, kui palju jääb saamata lisandväärtust, kui puit jäetakse kasutamata (1 tm puitu annab ca 35 eurot lisandväärtust). RMK üks olulisi ülesandeid on tulu teenida, et riigil oleksid makstud pensionid, et riik oleks kaitstud, et oleksid täidetud riigieelarvelised kohustused. Selle tagamiseks kandis RMK 2016. aasta eest riigieelarvesse 30 miljonit eurot.

RMK järgib säästva metsamajanduse printsiipe ja kriteeriume, mille alusel on võimalik hinnata metsaomaniku tegevuse majanduslikke, sotsiaalseid ja ökoloogilisi aspekte. Seetõttu tegeleb RMK lisaks metsamajandusele metsade kaitsega ning kaasab kogukondi. 

Kohtumise tulemused:

AA097 eraldis 23.
Koos kogukonnaga eraldati metsas nn. kuliss tuulte ja müra kaitseks lisatud skeemile.
AA097 eraldis 35.
Sepa kinnistu 60801:002:0701 ja RMK vaheline piir vajab täpsustamist. Piir täpsustatakse, seejärel suhtleb praaker Sepa kinnistu omanikega ning lepib kokku raie tehnoloogia.

Lisaks kohalikele oli kohal RMK esindajad: Valgamaa metsaülem Risto Sepp, Tartumaa metsaülem Toomas Haas, Kagu regiooni varumisjuht Rein Kukk, Kagu regiooni praaker Algis Kork, loodusteabe teemajuht Kristi Parro.

Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp, risto.sepp@rmk.ee