Remniku küla kaasamiskoosolek

11. mai 2019

Koosolekul tutvustati Remniku külaga piirnevaid raieid riigimetsas.

Kokkusaamisele eelnevalt arutas RMK Alutaguse metsaülem Koidu Simson raiete plaani Alutaguse valla vallavanema, keskkonnaspetsialisti ja geoinfo spetsialistiga. Leiti, et raiete teostamisel tuleks arvestada kohalike elanike ettepanekutega ja kui neid ei laeku, siis teostatakse raied vastavalt kavandatule.

Kohtumisele Remniku- Agusalu ja Vasknarva – Kauksi tee ristumiskohta tuli kaks kohalikku elanikku ja valla esindaja. Metsaülemat teavitati kvartali RE 210 eraldisel 16 leitud lendorava tegevusjälgedest, millest on teavitatud ka lendoravauurijat Uudo Timmi. Samuti esitati palve, et Kauksi-Vasknarva tee oleks raietööde ajal rulaatoriga läbitav. Kohtumisele Alajõe teeninduspunkti tuli üks kodanik, kes teavitas metsaülemat ohtlikest puudest.

Otsustati:
  • teostada raied vastavalt kavandatule.  
  • võtta teadmiseks teavitus lendorava kohta ja pärast Keskkonnaametilt info saamist korraldada ümber raieplaan kvartalil RE210-16.
  • teostada raied pärast suvitushooaja lõppu.
  • arvestada sooviga, et Kauksi-Vasknarva tee oleks raietööde ajal rulaatoriga läbitav.

Lisainfo: RMK Alutaguse metsaülem Koidu Simson alutaguse@rmk.ee