Ristipalo metsa raietööde teavituse ja avaliku arutelu kokkuvõte

16.10.2020

RMK on määratlenud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsad ja koostab nendele metsaosadele kümne aasta majandamise kavad. Valminud on ka Ristipalo linnaserva metsa majandamise kava projekt: RMK korraldas planeeritud tööde teavituse ja arutelu Ristipalo kogukonnale 16. oktoobril 2020. Ettepanekud olid oodatud ka e-posti teel.

Kohtumisel tutvustati ja arutati Ristipalo KAH (kõrgendatud avaliku huviga) metsa majandamise kava aastateks 2020-2030 projekti ning samuti tutvustati 2020. aasta sügiseks kavandatud valikraie kohta.

Koosoleku käik

1. Esimesena vaadati üle Keskuse teeäärsed metsaservad ja probleemsed kohad. 2020 RP163-7 0,7 ha lageraie järel avanenud vaade kunagisele lagunenud puurkaevu hoonele. Väike kinnistu (120 m²) raiesmiku keskel kuulub Põlva Vesi AS-ile. Puurkaev on tamponeeritud ning vajalik lagunenud hoone lammutamine ja koristamine. RMK suvisele pöördumisele ja ettepanekule ei ole kinnistuomanik vastatud.

Otsus: Vallavalitsus pöördub lagunenud hoone omaniku poole, et see plats saaks koristatud. RMK korraldab 2021. aasta jooksul kunagise hoidlahoone (RP162-15 servas) lammutamise ja koristamise.

2. Vaadati üle RP163-32 1,3 ha 43-aastane haavik-lepik (Keskuse tee/Keskuse põik nurk). Puistu on kehvas seisus, lagunev ja servas suured augud, mida kasutatakse ehitusprahi jms matmiseks.

Otsus: RMK lisab selle puistu 2020. aasta raiekavasse (tehtud). Raie järgselt korraldatakse teekraavide kaevelt tuleva täitepinnase vedu aukudesse ja tasandamine. Seejärel saab istutada uue metsa (soovitavalt kaasiku). Raie käigus säilitada nurgapealsed tammed.

3 Vaadati üle RP163-14 1,31 ha puistu 70Mä25Ks10Ku, mänd 178 a. Räägiti üle põhimõtted, mida valikraie läbiviimisel arvestada: raiutavad puud Forestalia tamme päästmiseks; lisandunud haava väljaraie; lisandunud männi eelistamine lisandunud kasele, gruppide harvendamine; lisandunud kuusegruppide harvendamine; lisandunud tamme gruppide säilitamine-harvendamine; vanade ohtlike kaskede väljaraie.

Otsus: Maanteeäärset metsariba RP163-14,31, kokku 1,8 ha majandada perioodiliste valikraietega, eesmärgiga kujundada metsapargilaadne puistu, kus kesksel kohal väga vanad männid.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
tiit.timberg@rmk.ee
504 5761