Rõngu parkmetsa kaasamiskoosolek

Kohtumine Rõngu alevis paikneva parkmetsa sanitaarse seisundi parandamise arutamiseks.  

14. novembril 2017  

Rõngu Vallavalitsus on pöördunud RMK poole, et parandada 2017. aasta kevadel RMK omandisse vormistatud Rõngu mõisa parkmetsa sanitaarset seisundit, mis on muutunud ohtlikuks Rõngu kooli õpilastele ja kodanikele. RMK varumisjuht Rein Kukk tutvustas koosolekul põhimõtteid, mille alusel RMK oma tööd korraldab. Keskkonnaameti metsahoiuspetsialist Priit Pääslane selgitas looduskaitse all oleva parkmetsa raie keskkonnalaseid nõudeid. Rõngu Vallavalitsuse keskkonnateenistuse juhataja Toomas Klein rõhutas vajadust muuta park kodanikele ohutuks.  

Välitöödel hinnati üheskoos pargi seisundit ning jõuti ühisele arusaamale, et surnud seisvad puud, mis võivad variseda teedele ja radadele, kujutavad ohtu seal liikuvatele inimestele ja vajavad pargist eemaldamist. Eemaldatakse ka surnud ja vigastustega puud, mis ohustavad või kahjustavad võrasse kasvamisega vanu, esinduslikumaid puid.  

Kohtumisel otsustati, et Keskkonnaamet koostab konkreetse kava sanitaarraie läbiviimiseks, Keskkonnaamet koostöös RMK-ga märgib ära raiutavad puud ning RMK paigaldab metstöid selgitavad infotahvlid. Samuti otsustati, et võimalusel säilitatakse olemasolevad metsarajad, kuhu raiejäätmeid ei ladustata. 

Rõngu mõisa pargi kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi-ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. 

Lisainfo: Tartumaa metskonna metsaülem Toomas Haas, Toomas.Haas@rmk.ee