Rosma kalmistu arutelu

6. november 2019

Rosma ristimetsas toimunud ringkäigul arutati tormijärgse sanitaarraie korraldamist. Kohtumisel osalesid Muinsuskaitseameti ja RMK töötajad.

Anu Lepp Muinsuskaitseametist informeeris kahjustuse esmase ülevaatuse tulemustest – murtud/heidetud on u 10 ristipuud, mis paiknesid peasissesõidust paremal. Kohapeal tuvastati veel üks heidetud/kuiv-kooreta-võrata ristimänd, mis jäetakse sanitaarraiest puutumata. Peasissesõidul korraldas kalmistuvaht sissesõitu takistanud heidetud ristikuuse kiire koristamise, kuid lubas ristidega tüveosa kännu juurde tagasi tuua.

Arutelul otsustati:
  • arvestades kahjustuse mahtu ja ulatust on sanitaarraie vajalik eraldistel PW071-4, 5, 7, 10;
  • RMK teeb sanitaarraie töövõtjatega. Raiel kasutatakse saetööd (lõikab lahti) ja harvesteritööd (laasib-järkab) kombineerituna;
  • murtud-heidetud ristipuud jäetakse kännult kinni, tüvi lõigatakse lahti 3-4 meetri pealt, säilitades ristidega tüveosad;
  • ristiga tüveosad jäävad lamama või tõusevad tüükana püsti;
  • kogumites, kus mitu heidetud puud lähestikku/üksteise peal ja ristipuu nende hulgas, tuleb kaaluda kõigile puudele tüveosa jätmist;
  • heidetud-murdunud ristipuude tüvede lõikekoha märgib märkevärviga ette Muinsuskaitseamet;
  • raie on teostatav sissesõiduteelt ja PW071-10 taguselt pinnasteelt;
  • raidmed (oksad-ladvad-notid) veetakse kokku hakkpuidu toormeks;
  • samasse kohta vedada kalmistu aialt-sissesõiduteelt koristatud okste-latvade-nottide virn.
RMK palub raie teostamiseks Põlvamaa muinsuskaitse inspektori kooskõlastuskirja sanitaarraie teostamiseks kvartali PW071 eraldistel 4, 7, 10. Kooskõlastuskiri on keskkonnaametile esitamiseks metsateatise vormistamisel.

Lisainfo: RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee