Saarjärve kaasamiskoosolek

31. mai 2019

Koosolekul tutvustati Saarjärve küpsetes männikutes kavandatud aegjärkset raiet ja arutati metsas kulgevate sportimisradade omavolilist tähistamist.

Aegjärkne raie Saarjärve küpsetes männikutes on kavandatud 2019. aasta oktoobrisse. Tegemist on valdavalt aegjärkse raie 2. järguga ehk raiega parandatakse vana metsa turbe all kasvava männinoorendiku valgus- ja kasvutingimusi. Raie järgselt jäetakse hektarile tavapärasest suurem arv säilikmände (üle 10, kõige jämedamad), raidmed (oksad-ladvad) korjatakse raiealalt kokku ja raie käigus välditakse masinatega liikumist metsateele.Raiesse ei võeta Saarjärve kaldaosa eraldist PW096-7. RMK arvab raiefondist välja järveäärsed kitsad-soised metsaribad – eraldised PW096-31 ja PW097-26. Eraldistel PW096-3 ja PW096-6 teostatakse aegjärkse raie 1. järk.  

Koosolekul arutati kas Saarjärve metsateel-metsades kulgevate sportimisradade omavolilist tähistamist, milleks puudub kaitseala valitseja Keskkonnaameti ja maade haldaja RMK kooskõlastus. Märgistus eksitab Saarjärve metsa läbiva RMK matkatee kasutajaid, samuti ei ole siltide kruvimine kasvavatele puudele loodussõbralik tegevus. Probleemile lahenduse leidmise tähtaeg on edastatud spordiklubile Serviti.

Lisainfo: RMK Põlvamaa metsaülem Tiit Timberg, tiit.timberg@rmk.ee