Sultsi küla kaasamiskoosolek

Kohtumine piiride täpsustamiseks naaberkinnistute omanikega ja planeeritava raie arutamiseks.  

12. detsember 2017  

RMK Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet tutvustas RMK töö põhimõtteid ja 2018. aasta plaane. Sultsi külas on plaanis raiuda RMK kinnistul asuv 2,67 ha suurune lank, mis piirneb nelja kinnistuga. Selleks on vajalik täpsustada RMK ja erakinnistute vaheline piir. Samuti selgitada välja naaberkinnistute omanike soovid raie korraldamise osas. 

Kohtumisel tulemusel täpsustati piirid. RMK maale ladestatud materjal paluti koristada. Lepiti kokku piiriäärsete vanade mändide säilikpuuna säilitamine, võimalusel grupina. Konkreetsed säilikpuud on looduses kõigi osalejate poolt üle vaadatud. Võimalusel jäetakse raiumata olemasoleva, veega täitunud sulglohu vahetus ümbruses kasvavad vahtrad ning säilitatakse olemasolevad metsarajad. Raie teostamisel arvestatakse, et masinraie toimuks tööpäevadel päevasel ajal.  

Lisainfo: RMK Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet, Elor.Ilmet@rmk.ee