Kaasamiskoosolek

14. august 2018, Tootsi

Kohtumisel arutati Tootsi alevikuga piirnevate metsade raieid RMK haldusalal, mis asuvad Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas, Viluvere külas.

RMK Vändra metsaülem Jaan Kägu tutvustas piirkonna riigimetsade seisundit, uuendusraiete kavandamise ja - teostamise põhimõtteid, raiejärgseid metsauuendustöid ja Tootsi ümbruses kavandatud raieid 2018 aastal. Samuti kõrgendatud avaliku huviga metsaeraldisi, nende valiku põhimõtteid ja erisusi nendes tehtavatel raietel.

Koosolekul osalenud võtsid vestlusest aktiivselt osa ning RMK plaanid teadmiseks, kuid omapoolseid ettepanekuid ei teinud.  

Lisainfo: RMK Vändra metsaülem Jaan Kägu, jaan.kagu@rmk.ee