Infokoosolek

31. august 2018  

Koosolekul arutati RMK pika matkatee ja Mõniste rattarajaga piirneva riigimetsa raie korraldamist ning Koivakonnu OÜ maakasutust.   

RMK Valgamaa metsaülem  Risto Sepp tutvustas põhimõtteid, kuidas RMK oma KAH alasid valib ja töid korraldab. Antud ala piirneb vahetult matkatee ja rattarajaga ning piirnevat ala kasutatakse heinapallide ladustamiseks ning väljaveoks.  

Metsaülem tutvustas KAH ala planeeritavaid raieid ja nende korraldamist. Raiete käigus kasutatakse saadud puidu kokkuveoks matkaradasid, mille tõttu võivad matkarajad kahjustatud saada. Heinapallide kokkuveol ja osaliselt ka ladustamisel ületatakse matkaradasid, mis võivad olla probleemiks matkajatele.  

Koosolekul otsustati, et 

  • raietöid teostatakse 2018. aasta lõpus või 2019. aasta alguses.  
  • materjali kokkuveol (raie ja heinapallid) jälgitakse tee seisundit ning korrastatakse peale kasutamist. Teedele ei jäeta oksi, mis segavad matkatee kasutajaid. Vajadusel korrastatakse tee ka töö käigus, et tagada läbitavus. Tööd planeeritakse matkarajaga risti, välditakse piki rada sõitmist.  
  • heinapallide ladustamisel matkatee äärde kauemaks kui 2 nädalat paigaldab Koivakonnu OÜ informeeriva sildi tekstiga, mille eemaldab peale ladustamise lõppu.  
  • uuendusraie asukohas kvartal TH136 paigaldab informeeriva sildi RMK.  

Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp,  risto.sepp@rmk.ee, 513 0147.