Tuhamäe küla kaasamiskoosolek

Kohtumine Tuhamäe küla elanikega, et arutada ohtlike puude probleemi aiandusühistu ümbruses, lageraie teostamist aiandusühistuga piirneval alal ja prügiga seotud probleeme.

19. juuni 2017

RMK Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda tutvustas ohtlike puude probleemi Tuhamäe aiandusühistu ümbruses, kus on tuvastatud, et üks kuivanud jäme puu ohustab ühe kinnistu hoonet. Kuna puu kasvab metsas, kus RMK Kirde regioon plaanis lähiaastatel nagunii teostada lageraie, otsustati, et RMK lahendab ohtliku puu ja teiste võimalike ohtlike puude raie Tuhamäe küla ümbruses lageraie teostamise ajal. Kui olud võimaldavad, teostatakse lageraie esimesel võimalusel, et likvideerida ohtlik puu ja sellega kaasnev risk. Samuti otsustati, et riigimetsamaal kasvavad täiendavad ohtlikud puud kooskõlastatakse enne lageraie teostamist Tuhamäe küla esindajatega ning märgitakse ja raiutakse lageraie käigus.

Alar Süda selgitas aiandusühistuga piirneval alal lageraie teostamise tingimusi ja korda. Otsustati, et RMK teostab lageraie Tuhamäe külaga piirneval alal kvartalitel KT188 eraldusel 1, pinnaga 0,6 ha ja KT074 eraldusel 1, pinnaga 1,44 ha. RMK kooskõlastab lageraielt metsamaterjali kokkuveo ja äraveo Kohtla valla ning vajadusel ka Kohtla-Nõmme vallaga.

Lisaks kirjeldas metsaülem Tuhamäe küla ümbruses prügiprobleemi. Mitmes kohas riigimetsas on elanike poolt sinna viidud prahti. Küla esindaja selgitas, et kevadel on toetuste abiga koristatud Tuhamäe küla ümbruse probleemseimatest kohtadest ca 40 tonni prügi. Viimastel kuudel on prügikonteineri tellimiseks tehtud elanike poolt hulgaliselt lepinguid ja üle poolte on jäätmekäitluslepingud sõlminud. Otsustati, et Tuhamäe küla esindus jätkab selgitustööd ja puuduvate jäätmekäitluslepingute sõlmimist ning elanikud koristavad oma aiatagust metsamaad.

Lisainfo: RMK Ida-Virumaa metsaülem Alar Süda, alar.suda@rmk.ee