Vooremäe kaasamiskoosolek

17. aprill 2018

Metsaülem Toomas Haas ja varumisjuht Tanel Täheste tutvustasid 2018. aastaks kavandatavaid hooldusraieid Kastre vallas Uniküla külas asuval RMK kinnistul (kataster 18501:001:1463), mis paiknevad Vooremäe terviseradade vahetus läheduses. Kavandatud on alljärgnevad hooldusraied:
1. QT032 eraldis 10 1,3 ha
2. QT032 eraldis 4 2,4 ha
3. QT032 eraldis 9 0,8 ha
4 QT034 eraldis 6 2,0 ha
5. QT037 eraldis 1 4,8 ha
6. QT037 eraldis 3 3,2 ha
7. QT038 eraldis 5 4,8 ha

Koosolekul osales Kastre vallavanem Priit Lomp ja Vooremäe terviseradade vastutav töötaja. Otsustati kavandada raie perioodile 01.07.2018.a kuni 30.09.2018 ehk aega, kui kõige vähem häiritakse terviseradade kasutajaid. Tööde teostamisel säilitada olemasolevad metsarajad ja mitte ladustada väljakujunenud metsaradadele raiejäätmeid. Hooldusraiete käigus raiuda kogu kinnistu ulatuses (kataster 18501:001:1463) surnud-, vigastatud- ja mahalangenud puud.

Lisainfo: Tartumaa metsaülem Toomas Haas