Urissaare infokoosolek

2. november 2018

Koosolekul arutati RMK kavandatavaid raietöid Häädemeeste vallas Urissaare külas kalmistu naabruses paiknevas riigimetsas 2019. aastal.

RMK Pärnumaa metsaülem Heiki Ärm tutvustas RMK raiete korraldamise põhimõtteid, piirkonna puistute olukorda ja looduskaitselisi piiranguid. Samuti tutvustas ta RMK kavatsust teostada Urissaare külas aegjärkset raiet kvartal OJ110 eraldisel 4 (1,15 hektaril) ja harvendusraiet kvartal OJ110 eraldistel 1;2;5;7;8;9;10;14;30;31;35 (19 hektaril) ning erisusi tehtavates raietes.

RMK Edela regiooni varumisjuht Einart Kask tutvustas planeeritavate raietööde tehnoloogilisi lahendusi ja laoplatsi võimalikku asukohta ning kasutatavaid abinõusid väljaveotee praeguse olukorra säilitamiseks. Raied on kavas teostada 2019. aasta alguses külmunud pinnasega, tööd kestavad ligikaudu 1 kuu ja raiemaht on ca 1000 tm.

Koosolekul avaldati soovi vaadata laoplatsi planeeritud asukoht üle looduses. Toimus arutelu RMK tegevuste ja üldiselt metsanduse üle.

Raiete teostamisele vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud, samuti nõustuti laoplatsi asukohaga.  

Lisainfo: RMK Pärnumaa metsaülem Heiki Ärm, heiki.arm@rmk.ee