Veelikse raudteetammi tee kaasamiskoosolek

22. mai 2019

Koosolekul arutati Veelikse raudteetammi tee kasutamist puidu väljaveoks ja Lätiroo-Veelikse kuivendussüsteemi rekonstrueerimist. 

RMK planeerib 2019. aasta teises ja kolmandas kvartalis raiuda lahti Lätiroo-Veelikse kuivendussüsteemi kraavid, mille käigus tekib raidmeid ja metsamaterjali. Metsamaterjali ladustamiseks ja väljaveoks kavandatakse kasutada Veelikse raudteetammi teed, mis on kasutuses ka avaliku matkarajana (Green Railway). Teeäärne võsa likvideeritakse ning peale väljavedu tee korrastatakse.  

Koosolekul otsustati:

  • RMK paigaldab enne väljaveo algust Veelikse raudteetammi teele teavitustahvli ning hoiatusmärgid RMK raietööd.
  • Teadaolevatel Green Railway matkapäevadel 13.06, 21.06, 31.07 ja 02.08 giljotiinitöid ning väljavedu Veelikse raudteetammil ei teostata.
  • Kui lisandub organiseeritud matkapäevi, siis Mulgi vallavalitsuse pool teavitatakse sellest RMK kontaktisikut. RMK poolsed teavitused saadetakse Mulgi vallavalitsusele. 

Lisainfo: RMK Viljandimaa metsaülem Elor Ilmet