Vissi kaasamiskoosolek

19. juuni 2018

Kaasamiskoosoleku teemaks olid 2018. aastaks kavandatavad raied riigimetsas Nõo vallas Vissi külas (kataster 52801:004:0125) kõrgendatud avaliku huviga alal (edaspidi KAH ala - kõrgendatud avaliku huviga ala).

RMK varumisjuht Tanel Täheste tutvustas 2018. aastaks kavandatavaid raietöid ning RMK potentsiaalset raiefondi Nõo vallas, Vissi kinnistul (kataster 52801:004:0125).

Otsustati, et RMK teostab 2018. aasta II poolaastal kavandatud raietööd Nõo vallas Vissi külas riigimetsa kinnistul (kataster 52801:004:0125). Raiete teostamisel arvestatakse KAH alade majandamise tüüptingimustega. Kogu metsakinnistul (kataster 52801:004:0125) teostatakse surnud ja vigastatud puude raie sanitaarraie korras. Kõik lageraie alad metsastatakse. Metsauuendusel valitakse igale raiutud eraldisele kasvukohast tulenevalt kõige sobivam puuliik.

Lisainfo:
Toomas Haas
RMK Tartumaa metsaülem
toomas.haas@rmk.ee