Vooremäe kaasamiskoosolek

21. mai 2019

RMK korraldas Kastre vallas Vooremäel kavandatud tööde tutvustamiseks koosoleku 21. mail 2019, huvi koosolekul osalemise vastu puudus.  

RMK teostab piirkonnas tööd vastavalt kavandatule. Raied on planeeritud 2019. aasta teiseks poolaastaks. Raietööde alustamisest teavitatakse osapoolt e-kirjaga. Raiete teostamisel arvestatakse KAH alade majandamise tüüptingimustega ning lageraielangid (viirutatud) uuendatakse metsakasvukohale sobiva puuliigiga.

Info kõrgendatud avaliku huviga alade majandamise kohta leiab siit.

Lisainfo: RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas, toomas.haas@rmk.ee